safety.stoczniowy.pl

twoje źródło informacji

Wärtsilä zobowiązuje się do neutralności węglowej do 2030 r

Grupa technologiczna Wärtsilä ogłasza swoje zobowiązanie „Set for 30” do osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych. Celem Wärtsilä jest do 2030 roku:

  • Aby stać się neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla we własnych operacjach, oraz 
  • Zapewnienie portfolio produktów, które będzie gotowe na paliwa zeroemisyjne.

Cel neutralności węglowej Wärtsilä obejmuje bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych z własnej działalności firmy, w tym z obszaru badań i rozwoju oraz fabrycznych testów silników (zakres 1*), a także z zakupionej energii (zakres 2**).

Håkan Agnevall, prezes i dyrektor generalny Wärtsilä, komentuje: „Te nowe ambitne cele klimatyczne „Ustalone na 30” pokazują nasze zaangażowanie w nasz cel, jakim jest tworzenie zrównoważonych społeczeństw. Naszym celem jest wspieranie naszych klientów w procesie dekarbonizacji, a tym samym kształtowanie zrównoważonej przyszłości sektora morskiego i energetycznego . Nasze produkty, rozwiązania i usługi spełnią rygorystyczne wymagania środowiskowe, a elastyczność paliwowa naszych silników napędzających te sektory jest kluczem do umożliwienia transformacji. Równolegle musimy również mieć swój udział jako organizacja i zminimalizować nasz własny ślad środowiskowy”.

Mapa drogowa dekarbonizacji Wärtsilä opiera się na zainicjowanej przez firmę analizie mającej na celu określenie kluczowych środków służących osiągnięciu celu neutralności węglowej. Zestaw narzędzi obejmuje takie środki, jak oszczędność energii, zakupy zielonej energii elektrycznej, zmiana paliw, stosowanie bardziej wydajnych technologii oraz stosowanie kompensacji trudnych do ograniczenia emisji. Obecnie trwają prace nad szczegółowym planem i harmonogramem wdrożenia.

Od dziesięcioleci Wärtsilä systematycznie koncentruje się na oszczędności energii i redukcji emisji. Stanie się neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla wymaga holistycznego podejścia:„Ustalenie celu neutralności węglowej jest niezbędnym kamieniem milowym dla każdej firmy. Jako organizacja jesteśmy gotowi na to wyzwanie i rozumiemy, że cele te stanowią pierwszy etap naszej podróży w kierunku dekarbonizacji” – mówi Kari Hietanen, wiceprezes wykonawczy ds. relacji korporacyjnych i spraw prawnych w Wärtsilä.

Portfolio produktów gotowe na paliwa zeroemisyjne do 2030 r.

Drugi kluczowy cel klimatyczny odnosi się do portfolio produktów Wärtsilä i jej gotowości na paliwa zeroemisyjne do 2030 r. Sektory energetyczne i morskie nadal opierają się na wykorzystaniu paliw kopalnych. Obecne portfolio Wärtsilä umożliwia już klientom przejście na paliwa neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, takie jak biopaliwa lub syntetyczny metan. Przejście z paliw kopalnych na paliwa neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla lub bezemisyjne będzie następować stopniowo. Wärtsilä umożliwia to przejście, dostarczając technologie, które pozwalają klientom na korzystanie z bardziej zrównoważonych paliw, gdy tylko staną się one dostępne.

W lipcu 2021 r.Wärtsilä uruchomiła duży program testowy w kierunku rozwiązań bezemisyjnych z paliwami wodorowymi i amoniakalnymi. Podejście Wärtsilä oparte na agnostyce paliwowej umożliwia firmie wspieranie sektorów energetycznego i morskiego w kształtowaniu zrównoważonych i wydajnych przyszłych strategii paliwowych w kilku krokach optymalnych pod względem kosztów.

„Wärtsilä zainwestowała dużo w badania i rozwój oraz podjęła długofalowe wysiłki w zakresie rozwoju produktów, koncentrując się na elastyczności paliw, efektywności energetycznej i redukcji emisji. Jest to naturalny krok w naszym dążeniu do kształtowania dekarbonizacji zasobów morskich i energii”, mówi Håkan Agnevall.

Na początku 2021 r. Wärtsilä zaktualizowała swoje cele zrównoważonego rozwoju, które oprócz neutralności węglowej koncentrują się na dwóch długoterminowych tematach: zwiększaniu bezpieczeństwa, różnorodności i dobrostanu, a także byciu aktywnym i odpowiedzialnym członkiem społeczeństwa. Cele dotyczące neutralności węglowej zostały zaktualizowane zgodnie z ogłoszonymi dzisiaj zobowiązaniami.

* Zakres 1 obejmuje bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych, które powstają w wyniku własnych działań Wärtsilä: np. testy silników, własne pojazdy i wytwarzanie energii.
** Zakres 2 obejmuje pośrednie emisje gazów cieplarnianych z wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub chłodu zakupione od przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

źródło: Wärtsilä

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

Admin

Z sercem na pokładzie

W czwartek (9.06) załoga samolotu transportowo – desantowego M28B z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego wykonała