safety.stoczniowy.pl

twoje źródło informacji

Temat World Maritime 2022: Nowe technologie dla bardziej ekologicznej żeglugi

„Nowe technologie na rzecz bardziej ekologicznej żeglugi” zostały wybrane jako temat World Maritime na rok 2022, odzwierciedlając potrzebę wspierania ekologicznego przejścia sektora morskiego w zrównoważoną przyszłość, nie pozostawiając nikogo w tyle.

Rada IMO na 125. sesji (28 czerwca-2 lipca) zatwierdziła ten temat na wniosek sekretarza generalnego IMO Kitacka Lima.

Pan Lim powiedział, że temat będzie okazją do skupienia się na znaczeniu zrównoważonego sektora morskiego i potrzebie lepszego i bardziej ekologicznego odbudowy w świecie po pandemii.

„IMO aktywnie wspiera bardziej ekologiczne przejście sektora żeglugi w zrównoważoną przyszłość i prezentuje innowacje morskie, badania i rozwój oraz demonstrację i wdrażanie nowych technologii” – powiedział Lim.

„Aby osiągnąć te cele, partnerstwa mają kluczowe znaczenie, ponieważ umożliwiają wszystkim zaangażowanym stronom dzielenie się i rozpowszechnianie informacji na temat najlepszych praktyk oraz dostęp do zasobów i ogólnego know-how wspierającego przejście sektora morskiego na bardziej ekologiczny i zrównoważony Ten temat pozwoli na skoordynowaną kampanię informacyjną i komunikacyjną przez wszystkie zainteresowane strony w celu podkreślenia inicjatyw IMO, aby uczynić żeglugę bardziej ekologiczną” – powiedział Lim.

Temat umożliwi szereg działań w celu zagłębienia się w konkretne tematy związane z promowaniem innowacji sprzyjających włączeniu społecznemu i przyjęciem nowych technologii w celu wsparcia potrzeb bardziej ekologicznej transformacji sektora morskiego, zwłaszcza w kontekście krajów rozwijających się, a w szczególności małe rozwijające się państwa wyspiarskie (SIDS) i kraje najsłabiej rozwinięte (LDC).

Temat jest powiązany z Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDGs), w szczególności z Celami 13 i 14 SDG dotyczącymi działań na rzecz klimatu i zrównoważonego użytkowania oceanów, mórz i zasobów morskich; cel zrównoważonego rozwoju nr 9 dotyczący przemysłu, innowacji i infrastruktury; oraz SDG 17, który podkreśla znaczenie partnerstw i wdrażania dla osiągnięcia tych celów.

Departament Partnerstw i Projektów IMO (DPP) powstał w 2020 r., aby służyć jako brama do rozwijania możliwości partnerstwa z szeroką gamą partnerów zewnętrznych, w tym z państwami członkowskimi IMO, agencjami ONZ, instytucjami finansowymi, organizacjami pozarządowymi, organizacjami międzyrządowymi i sektorem prywatnym.

Dekarbonizacja, morskie odpady z tworzyw sztucznych i biofouling są jednymi z obszarów tematycznych już poruszanych przez główne projekty IMO, w tym GMN , GloFouling Partnerships, GreenVoyage2050 i GloLitte Partnerships . Wszystkie te projekty mają na celu wspieranie i promowanie innowacji i zielonych technologii.

W związku z obecnymi ograniczeniami i niepewnością spowodowanymi pandemią COVID-19 Rada uzgodniła, że ​​planowane wydarzenie równoległe do Światowego Dnia Morza w 2021 r. zostanie przesunięte na 2022 r., a wszystkie przyszłe wydarzenia również zostaną przesunięte o kolejny rok. W wyniku tej decyzji w 2022 r. w Republice Południowej Afryki obchodzone będą równoległe obchody Światowego Dnia Morza; Islamska Republika Iranu w 2023 r.; Federacja Rosyjska w 2024 r.; oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie w 2025 roku.

Światowy Dzień Morza 2021 będzie obchodzony 30 września 2021. Szczegóły zostaną podane w odpowiednim czasie, więcej informacji na temat 2021 znajdziesz tutaj:  https://www.imo.org/en/About/Events/Pages/World-Maritime -Motyw-2021.aspx

źródło: IMO

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

Admin

Z sercem na pokładzie

W czwartek (9.06) załoga samolotu transportowo – desantowego M28B z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego wykonała