safety.stoczniowy.pl

twoje źródło informacji

Rezolucja IMO w sprawie wyznaczenia marynarzy jako kluczowych pracowników

Prawie dwa lata po rozpoczęciu pandemii COVID-19 Komitet Bezpieczeństwa Morskiego (MSC) Międzynarodowego Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego (IMO) zatwierdził projekt rezolucji Zgromadzenia IMO konsolidującej kwestie związane ze zmianą załogi, dostępem do opieki medycznej, wyznaczaniem kluczowych pracowników i priorytetami marynarzy do szczepienia COVID-19.

Projekt uchwały został przyjęty podczas 104. sesji MSC, która odbyła się w dniach 4-8 października 2021 r.

Oczekuje się, że zostanie on przyjęty na 32. sesji Zgromadzenia IMO, która odbędzie się między 6 a 15 grudnia 2021 r.  

W szczególności projekt rezolucji Zgromadzenia w sprawie kompleksowych działań mających na celu sprostanie wyzwaniom marynarzy podczas pandemii COVID-19 wzywa państwa członkowskie do:

  • wyznaczać marynarzy jako ʺkluczowych pracowników ʺ w celu ułatwienia zejścia na ląd oraz bezpiecznego i niezakłóconego przemieszczania się przez granice, oraz uznawać ich odpowiednią dokumentację w tym celu; 
  • rozważenie wdrożenia zalecanych przez branżę ram protokołów zapewniających bezpieczne zmiany załóg statków i podróży podczas pandemii koronawirusa (COVID-19); 
  • priorytetowo traktować szczepienia marynarzy, o ile to możliwe, w krajowych programach szczepień przeciwko COVID-19;  
  • rozważy zwolnienie marynarzy z jakiejkolwiek krajowej polityki wymagającej dowodu szczepienia przeciwko COVID-19 jako warunku wjazdu, biorąc pod uwagę, że marynarze powinni być wyznaczani jako „ kluczowi pracownicy” i że często podróżują przez granice; 
  • zapewniać marynarzom natychmiastowy dostęp do opieki medycznej i ułatwiać ewakuację medyczną marynarzy potrzebujących pilnej pomocy medycznej, gdy wymagana opieka medyczna nie może być zapewniona ani na pokładzie, ani w porcie zawinięcia.  

Co więcej, MSC zatwierdził Wytyczne dotyczące szkolenia i certyfikacji marynarzy do wydawania administracji, państw bandery i państw portów podczas pandemii COVID-19.

Poradnik zawiera zalecane praktyki dotyczące środków wyjątkowych przyjętych w wyniku pandemii. Określa ona zasadę, że siła wyższa jest tymczasowa i że strony STCW powinny dążyć do jak najszybszego powrotu do wypełniania swoich zobowiązań wynikających z konwencji i kodeksu STCW.

W grudniu zeszłego roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła  rezolucję wzywającą swoich członków do wyznaczenia marynarzy i innego personelu morskiego jako kluczowych pracowników oraz do wdrożenia odpowiednich środków umożliwiających repatriację marynarzy, którzy utknęli, a innym zaokrętowanie się na statkach.

źródło: IMO

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

Admin

Dwie akcje ratownicze na Bałtyku

19 i 20 czerwca załogi śmigłowców ratowniczych Mi-14PŁ/R i W-3WARM Anakonda ewakuowały pasażerów wycieczkowca oraz

Admin

Z sercem na pokładzie

W czwartek (9.06) załoga samolotu transportowo – desantowego M28B z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego wykonała