safety.stoczniowy.pl

twoje źródło informacji

Projekt IMO-Norad mający na celu zademonstrowanie rozwiązań w zakresie GHG i bezpieczeństwa biologicznego

Projekt TEST Biofouling zademonstruje rozwiązania techniczne mające na celu powstrzymanie gatunków inwazyjnych i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych ze statków.

Projekt TEST Biofouling zademonstruje rozwiązania techniczne mające na celu powstrzymanie gatunków inwazyjnych i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych ze statków.

Nowo podpisany projekt ma zapewnić projekty pilotażowe w krajach rozwijających się, aby zademonstrować rozwiązania techniczne w zakresie zarządzania biofoulingiem w krajach rozwijających się, zająć się przenoszeniem inwazyjnych gatunków wodnych i pomóc w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych ze statków.

Biofouling to nagromadzenie organizmów wodnych na zwilżonych lub zanurzonych powierzchniach, takich jak statki i inne konstrukcje przybrzeżne.

Projekt TEST (Transfer technologii przyjaznych dla środowiska) będzie trwał cztery lata (2022-2025) na podstawie umowy podpisanej (8 grudnia) przez Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) Kitacka Lima i Norweską Agencję Współpracy Rozwojowej (Norad). Finansowanie Norad wynosi około 4 mln USD.

Projekt uzupełnia istniejący Globalny Fundusz na rzecz Środowiska (GEF)/Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)/IMO GloFouling Partnerships Project, którego celem jest wspieranie wiodących krajów partnerskich i partnerskich we wdrażaniu wytycznych IMO dotyczących biofoulingu .

Projekt TEST Biofouling skupi się na demonstracji rozwiązań technicznych w krajach partnerskich GloFouling*. TEST Biofouling zaprezentuje niektóre z najnowszych rozwiązań technologicznych do zarządzania biofoulingiem, takie jak zdalnie sterowane pojazdy do czyszczenia w wodzie i kamery podwodne do monitorowania stanu powłoki przeciwporostowej. Ponadto projekt zapewni kursy budowania zdolności w krajach rozwijających się.

Sekretarz generalny IMO Lim powiedział: „Cieszę się, że mogę podpisać tę umowę z Noradem w ramach projektu TEST Biofouling. Musimy zaprezentować rozwiązania dzisiejszych wyzwań, w tym ochronę bioróżnorodności oceanów i przeciwdziałanie zmianom klimatu. W 2022 r. Światowy motyw morski IMO będzie „Nowe technologie na rzecz bardziej ekologicznej żeglugi”, dlatego szczególnie istotne jest uruchomienie projektu, który będzie koncentrował się na wykazaniu tego, co można zrobić. Ten projekt będzie współpracował z krajami rozwijającymi się, zapewniając, że mogą one przewodzić w demonstrowaniu rozwiązań.

IMO jest światowym liderem w rozwiązywaniu problemu biofoulingu, poprzez Wytyczne dotyczące kontroli i zarządzania biofoulingiem statków w celu zminimalizowania przenoszenia inwazyjnych gatunków wodnych (Wytyczne dotyczące biofoulingu) (rezolucja MEPC.207(62)), które mają zapewnić globalnie spójne podejście do zarządzania Biofoulingiem.  

Biofouling jest głównym wektorem wprowadzania obcych gatunków — inwazyjnych gatunków wodnych (IAS) — które mogą mieć poważny wpływ na bioróżnorodność morską.

Badania pokazują, że biofouling na statkach jest odpowiedzialny za od 55,5% do 69,2% ustalonych gatunków inwazyjnych przybrzeżnych i przyujściowych na całym świecie. IAS może dominować w siedliskach bentosowych, żerować, konkurować z rodzimymi społecznościami i zakłócać ich spokój oraz wypierać lokalne gatunki. IAS spowodowały znaczne szkody w środowisku morskim i przybrzeżnym i są uważane za jedną z głównych przyczyn utraty bioróżnorodności morskiej. Po zaistnieniu w środowisku morskim, inwazyjne gatunki obce są bardzo trudne i często niemożliwe do zwalczenia lub zaporowo drogie do zwalczenia, stąd kluczowe znaczenie ma zapobieganie introdukcji poprzez dobre zarządzanie biofoulingiem na statkach.

Ponadto zarządzanie biofoulingiem poprzez utrzymywanie kadłubów w czystości przed nagromadzeniem gatunków może w znacznym stopniu przyczynić się do zmniejszenia zużycia paliwa przez statki i wynikających z tego emisji gazów cieplarnianych. W efekcie biofouling na kadłubach statków zwiększa ich chropowatość, co z kolei zwiększa opór tarcia, a ostatecznie zużycie paliwa i emisje.

Wstępne wyniki niedawnego badania wpływu biofoulingu statków na emisje gazów cieplarnianych pokazują, że warstwa szlamu o grubości 0,5 mm pokrywająca do 50% powierzchni kadłuba może wywołać wzrost emisji GHG w zakresie 20 do 25%, w zależności od charakterystyki statku, prędkości i innych panujących warunków. Badanie zostało przeprowadzone przez Global Industry Alliance (GIA) dla morskiego bezpieczeństwa biologicznego, która działa w ramach projektu GEF-UNDP IMO GloFouling partnerstw.

Projekt TEST Biofouling jest ostatnim, który został podpisany w szybko rozwijającym się portfolio globalnych projektów w ramach Departamentu Partnerstw i Projektów IMO i pokazuje rosnące wysiłki IMO na rzecz promowania inkluzywnych innowacji, demonstracji i rozpowszechniania technologii w celu wsparcia wdrażania instrumentów IMO. 

źródło: IMO

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POZOSTAŁE ARTYKUŁY