safety.stoczniowy.pl

twoje źródło informacji

Postępy poczynione w zakresie wytycznych dotyczących gazów cieplarnianych (GHG) dotyczących cyklu życia alternatywnych paliw żeglugowych o niskiej lub zerowej emisji dwutlenku węgla

Grupa robocza Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) poczyniła konkretne postępy w opracowywaniu wytycznych dotyczących emisji gazów cieplarnianych/intensywności węgla w cyklu życia (wytyczne LCA), które mają być wykorzystywane przy ocenie ogólnego wpływu nowych paliw na klimat, na które żegluga musi przejść, aby spełnić wymagania Ambicje redukcji emisji gazów cieplarnianych, określone w początkowej strategii IMO dotyczącej gazów cieplarnianych.  

Międzysesyjna Grupa Robocza ds. Redukcji Emisji GHG ze Statków (ISWG-GHG 9), która spotkała się w dniach 15-17 września, omówiła szereg wniosków złożonych przez państwa członkowskie i organizacje międzynarodowe, w tym proponowane wytyczne dotyczące cyklu życia. 

Cykl życia odnosi się do oceny emisji gazów cieplarnianych od produkcji paliwa do ostatecznego wykorzystania na pokładzie statku (Well-to-Wake); w tym od produkcji pierwotnej do przewozu paliwa w zbiorniku statku (od studni do zbiornika, znane również jako emisje w górę) oraz od zbiornika paliwa do układu wydechowego (ze zbiornika do śmigła lub ze zbiornika do budzenia, znane również jako emisje niższego szczebla). 

Do dekarbonizacji żeglugi potrzebne będą paliwa o niskiej i zerowej emisji dwutlenku węgla. W przypadku różnych opcji paliwowych należy wziąć pod uwagę takie kwestie, jak bezpieczeństwo, regulacje, ceny, dostępność infrastruktury, emisje gazów cieplarnianych w cyklu życia, ograniczenia łańcucha dostaw, bariery w przyjęciu i wiele innych.  

Kandydaci na przyszłe nisko- i bezemisyjne paliwa dla żeglugi mają różne ścieżki produkcji (na przykład różne generacje biopaliw lub paliw wodorowych wytwarzanych z odnawialnych źródeł energii lub paliw kopalnych), co pociąga za sobą znaczne różnice w ich ogólnym śladzie środowiskowym. Wytyczne IMO LCA ustanowią wspólne ramy oceny cyklu życia intensywności emisji gazów cieplarnianych paliw żeglugowych, obejmujące zarówno część górną, jak i dolną.

Określenie wartości intensywności GHG w cyklu życia dla szerokiego zakresu paliw wymaga oceny z zastosowaniem podejścia naukowego. W związku z tym Grupa zgodziła się, że istnieje potrzeba opracowania procedury zawierającej jasne i obiektywne kryteria do stosowania w celu określenia domyślnych wartości emisji lub rzeczywistych wartości w określonych okolicznościach, w tym dokumentacji, weryfikacji i certyfikacji.

Grupa zidentyfikowała priorytetowe obszary do dalszych prac nad rozwojem wytycznych, w tym określenie kryteriów zrównoważonego rozwoju, odpowiednich systemów certyfikacji paliw oraz metod regularnego przeglądu przez IMO zarówno wartości emisji na górze, jak i na dole (domyślnych). 

Grupa zaprosiła członków IMO do zacieśnienia współpracy, biorąc pod uwagę poglądy wyrażone podczas ISWG-GHG 9, w celu przedstawienia propozycji na kolejną sesję.

Grupa rozważała również propozycje ograniczenia poślizgu metanu i emisji Lotnych Związków Organicznych (LZO).

Następne międzysesyjne spotkanie Grupy Roboczej ds. GHG (ISWG–GHG 10) odbędzie się w dniach 18-22 października. Podczas tej sesji rozważone zostaną m.in. propozycje środków średnioterminowych mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w tym szereg zgłoszeń związanych z potencjalnymi środkami rynkowymi. 

źródło: IMO

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POZOSTAŁE ARTYKUŁY