safety.stoczniowy.pl

twoje źródło informacji

Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej krajowych statków pasażerskich na Filipinach

Projekt mający na celu wsparcie Filipin w poprawie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej krajowych przewozów promowych rozpoczął się od wirtualnego spotkania (1 grudnia) dla wielu zainteresowanych stron zaangażowanych w eksploatację i certyfikację krajowych usług żeglugowych i promowych.  

Całoroczny projekt o wartości 354 250 USD jest finansowany przez  Grupę Banku Światowego (WBG), Międzynarodową Korporację Finansową (IFC) oraz Zintegrowany Program Współpracy Technicznej IMO (ITCP).  

W ramach projektu zostaną podjęte badania mające na celu zidentyfikowanie luk i nakreślenie  dalszych kierunków bezpieczeństwa, efektywności energetycznej i dekarbonizacji krajowych statków pasażerskich na Filipinach. W skład zespołu wchodzą eksperci ze Światowego Uniwersytetu Morskiego (WMU), Szwecja; Uniwersytet Strathclyde, Wielka Brytania; oraz krajowi interesariusze z Filipin wraz z konsultantami krajowymi – koordynowane przez Filipiński Urząd Przemysłu Morskiego (MARINA). 

Filipiny, kraj archipelagowy z 7641 wyspami i ponad stumilionową populacją, w dużym stopniu polegają na krajowej żegludze, aby połączyć swoje wyspy, a usługi te odgrywają ważną rolę w gospodarce Filipin pod względem turystyki i logistyki. Ponad 80% Filipińczyków podróżuje promami, a żegluga pasażerska stała się jednym z najważniejszych środków transportu.  

Aby wesprzeć poprawę efektywności energetycznej, projekt ma na celu  analizę  obecnego  stanu krajowego przemysłu promowego na Filipinach pod kątem efektywności energetycznej i śladu węglowego. Zostaną zidentyfikowane najbardziej praktyczne i opłacalne opcje ulepszeń oraz opracowany zostanie wykonalny plan działania.  

Prace te będą wspierać  zobowiązania  klimatyczne kraju  poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych z floty krajowej. Odpowiednie rezolucje IMO to  rezolucja MEPC.327(75) oraz  rezolucja MEPC.323(74).  

Z punktu widzenia bezpieczeństwa w badaniu wykorzystana zostanie  metodologia formalnej oceny bezpieczeństwa (FSA) IMO. Jest to proces, który ocenia zagrożenia związane z bezpieczeństwem morskim i ochroną środowiska morskiego oraz ocenia koszty i korzyści różnych Opcji Kontroli Ryzyka (RCO), w celu zmniejszenia tego ryzyka, prowadząc do wielopoziomowych zaleceń. 

Projekt jako całość stworzy  jasny plan działania dla organów regulacyjnych, operatorów, organów ścigania i partnerów z sektora prywatnego  , aby wytyczyć drogę dla bezpieczeństwa, efektywności energetycznej i dekarbonizacji krajowych statków pasażerskich na Filipinach.  

Projekt/badanie obejmie zarówno pracę stacjonarną, jak i wizyty na miejscu. Inauguracja zgromadziła około 90  uczestników z WBG, IFC, MARINA, Philippine Coast Guard, Philippine Port Authority, Department of Transport, Department of Energy, Department of Natural Resources, krajowych i międzynarodowych konsultantów, prywatnych interesariuszy z krajowych operatorów promowych , krajowych stoczni oraz międzynarodowe towarzystwa klasyfikacyjne upoważnione do wykonywania przeglądów i inspekcji promów krajowych. 

Oczekuje się, że ten projekt pilotażowy zapewni plan, który w przyszłości zostanie rozszerzony na inne regiony. Krajowe przewozy promowe odgrywają kluczową rolę w przepływie osób i towarów, szczególnie w państwach archipelagowych i krajach wyspiarskich w regionie Azji i Pacyfiku, gdzie rozległa przestrzeń wodna oddziela gospodarki wyspiarskie.  

źródło: IMO

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

Admin

Z sercem na pokładzie

W czwartek (9.06) załoga samolotu transportowo – desantowego M28B z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego wykonała