safety.stoczniowy.pl

twoje źródło informacji

Nowy raport analizuje morskie źródła odpadów morskich

Źródła i wpływ odpadów morskich pochodzenia morskiego są przedmiotem nowego raportu Grupy Ekspertów ds. Naukowych Aspektów Ochrony Środowiska Morskiego (GESAMP), organu doradczego Organizacji Narodów Zjednoczonych sponsorowanego przez dziesięć jednostek ONZ, w tym IMO*. Raport przedstawia różne źródła odpadów morskich i ich wpływ oraz ocenia obecną dostępność danych i identyfikuje luki w wiedzy na temat głównych kategorii morskich źródeł odpadów morskich z tworzyw sztucznych. Grupa Robocza została powołana przez GESAMP na wniosek IMO, Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP).

Raport podkreśla pilną potrzebę zmniejszenia ilości odpadów morskich. Przedstawia szereg bieżących inicjatyw i sugerowane kroki mające na celu walkę z tym problemem, dostarczając czytelnikom praktycznych informacji. Podkreśla również luki w wiedzy i sugerowane obszary przyszłych badań akademickich i naukowych, w tym wpływu COVID-19 na przemysł oceaniczny i źródła utrzymania, które powodują zaśmiecanie morza.

Chociaż w naukowej, recenzowanej i szarej literaturze (zaznaczonej jako obszar do dalszych badań) istnieje bardzo niewiele kwantyfikacji morskich źródeł odpadów morskich, raport analizuje pięć głównych kategorii. To są:

  • Wędkarstwo: Porzucone, zagubione lub w inny sposób odrzucone narzędzia połowowe (ALDFG) pochodzące z rzemieślniczych, komercyjnych i rekreacyjnych operacji połowowych są dużym źródłem odpadów morskich. Może obejmować sieci okrążające, niewody, włoki, dragi, sieci podnoszące, sprzęt opadający, sieci skrzelowe i oplątujące, liny, pułapki, haki i liny, pływaki i boje, obciążniki i kotwice oraz różne narzędzia, w tym materiały metalowe. Ten sprzęt może być gubiony regularnie, epizodycznie lub katastrofalnie z wielu powodów, od niesprzyjającej pogody, zwykłego zużycia, interakcji z dziką przyrodą po naturalne i stworzone przez człowieka podwodne przeszkody. Skutki ALDFG obejmują straty ekonomiczne, ograniczenie zdolności atakowania określonych organizmów morskich, uwikłanie i połykanie odpadów morskich, niszczenie siedlisk morskich,wpływ na siedliska ludzkie, takie jak plaże i obszary przybrzeżne, a także utratę życia ludzkiego z powodu zaplątania gruzu.
  • Akwakultura : Rolnictwo oceaniczne i przybrzeżne może być źródłem odpadów morskich w postaci sprzętu do akwakultury i tworzyw sztucznych, w tym lin, boi, worków siatkowych, siatek przeciw drapieżnikom, klatek, zbiorników itp. Sprzęt ten może zostać uszkodzony lub wyrzucony, co prowadzi do odpady morskie, które często gromadzą się na obszarach przybrzeżnych, gdzie uprawiana jest akwakultura. Polistyren spieniony jest wiodącą formą odpadów morskich pochodzących z działalności akwakultury oceanicznej i przybrzeżnej, ale obecnie nie ma globalnych szacunków dotyczących ilości odpadów morskich z tworzyw sztucznych generowanych w tym sektorze.
  • Transport wodny i pływanie łódką : śmieci morskie ze statków handlowych, statków wycieczkowych, jachtów i jednostek rekreacyjnych mogą przybierać postać odpadów stałych, odpadów z ładowni (np. taśmy druciane, materiały opakowaniowe, arkusze z tworzyw sztucznych, pudła itp.), odpady powstające podczas normalnego działania statków, śmieci osobiste od osób na pokładzie, szczątki z eksploatacji statków i ścieki (chociaż jest to regulowane przez MARPOL mimo traktatu, przypadkowe zrzuty zdarzają się sporadycznie). W raporcie podkreślono również mikrodrobiny plastiku pochodzące z żeglugi i łodzi, a także wraki statków, zagubione kontenery i ładunek. Oprócz wpływania na życie morskie, wpływania na obszary przybrzeżne i potencjalnego uszkadzania innych statków, śmieci pochodzące ze statków i łodzi mogą również uszkadzać akwakulturę przybrzeżną i oceaniczną. Raport podkreśla, że ​​dostępnych jest niewiele szczegółowych badań, które określają ilości i rodzaje odpadów morskich pochodzących z żeglugi oraz że potrzebne są dalsze prace w celu uzupełnienia luk w wiedzy w zakresie mapowania i modelowania źródeł i dystrybucji odpadów generowanych przez statki, mikrodrobin plastiku w powłokach powierzchni statków , a także społeczno-gospodarcze skutki odpadów morskich z tworzyw sztucznych wytwarzanych w tym sektorze.
  • Zatapianie odpadów i innych materiałów na morzu : ta kategoria obejmuje urobek czerpalny, który jest zdecydowanie najistotniejszy pod względem objętości i potencjalnie największe źródło plastiku lub innych śmieci z odpadów zrzucanych do morza. Jednak istnieją ograniczone informacje na temat ilości tworzyw sztucznych w strumieniach odpadów, pomimo wysiłków stron Konwencji Londyńskiej i Protokołu Londyńskiego, traktatów regulujących zapobieganie zanieczyszczeniom spowodowanym zrzucaniem odpadów do morza. W związku z tym istnieje potrzeba lepszego zrozumienia obecności tworzyw sztucznych w odpadach wyrzucanych do morza, zarówno pod względem charakterystyki obecnych tworzyw sztucznych, jak i rozmieszczenia geograficznego.
  • Inne zastosowania oceanów : odpady morskie mogą powstawać w wyniku poszukiwań ropy i gazu na morzu; sieci na rekiny i „żądła” zakładane na plażach, aby zapobiec szkodom dla ludzi; monitorowanie pogody, które może tworzyć zanieczyszczenia, takie jak wyposażenie balonów meteorologicznych, w tym baterie kwasowe, elementy plastikowe i guma lateksowa; sztuczne rafy, które mogą być zbudowane z materiałów odpadowych, takich jak stare opony itp., na które mogą mieć wpływ warunki pływowe i pogodowe; sprzęt i działalność naukowo-badawcza; i fajerwerki.

W sprawozdaniu stwierdza się, że działalność na morzu przyczynia się do globalnego obciążenia odpadami morskimi i budzi to niepokój. Nie jest jednak możliwe oszacowanie całkowitego wkładu źródeł morskich i konieczne są wspólne wysiłki w celu aktualizacji globalnych szacunków, aby wypełnić te luki w wiedzy, wraz ze wznowionymi wysiłkami na rzecz zmniejszenia ilości odpadów morskich ze wszystkich źródeł.

Należy zauważyć, że niniejszy raport nie bada potencjalnego toksycznego wpływu tworzyw sztucznych na życie morskie, ponieważ ten i inne tematy są szczegółowo omówione w raportach przygotowanych przez grupę roboczą GESAMP 40

*GESAMP tworzą eksperci naukowi z IMO, FAO, Międzyrządowej Komisji Oceanograficznej UNESCO (IOC-UNESCO), Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO), Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO), Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), UNEP, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz Międzynarodowy Urząd Dna Morskiego (ISA).

źródło: IMO

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

Admin

Dwie akcje ratownicze na Bałtyku

19 i 20 czerwca załogi śmigłowców ratowniczych Mi-14PŁ/R i W-3WARM Anakonda ewakuowały pasażerów wycieczkowca oraz

Admin

Z sercem na pokładzie

W czwartek (9.06) załoga samolotu transportowo – desantowego M28B z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego wykonała