safety.stoczniowy.pl

twoje źródło informacji

Nowy program dla bezpieczeństwa morskiego Afryki Zachodniej

Nigeria wdroży program IMO Whole of Government Approach to Maritime Security.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) pracuje nad poprawą bezpieczeństwa morskiego w Afryce Zachodniej i oferuje nowy i innowacyjny program zatytułowany „Podejście całego rządu do bezpieczeństwa morskiego IMO”. Program składa się ze zintegrowanych warsztatów i indywidualnego wsparcia, którego celem jest pomoc państwom członkowskim IMO w opracowaniu krajowych komitetów bezpieczeństwa morskiego, rejestrów ryzyka i strategii. 

Peter Adams, Specjalny doradca Sekretarza Generalnego IMO ds. bezpieczeństwa morskiego, wyjaśnia: „W IMO wierzymy, że integracyjne podejście, które skupia razem kluczowych interesariuszy, najprawdopodobniej przyniesie znaczące wyniki. komitet rządowy, który może być wspomagany przez Rejestr Ryzyka w obiektywnej identyfikacji luk w bezpieczeństwie i ustalaniu priorytetów, gdzie kierować przyszłym rozwojem polityki, finansowaniem i budowaniem zdolności. Prowadzi to również do opracowania Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Morskiego, która zapewnia cele strategiczne, w jaki sposób państwo członkowskie zabezpieczy swoją domenę morską w dającej się przewidzieć przyszłości. Mamy nadzieję, że w przyszłości powtórzymy podejście całego rządu IMO do bezpieczeństwa morskiego w innych regionach”. 

Program został starannie opracowany w oparciu o globalne doświadczenia IMO w zakresie bezpieczeństwa morskiego, w tym kraje pomagające we wdrażaniu środków bezpieczeństwa morskiego IMO, takich jak Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statków i Obiektów Portowych (ISPS). Program zapewnia praktyczne ramy stanowiące podstawę skutecznego podejmowania decyzji w zakresie krajowego bezpieczeństwa morskiego i zarządzania nim, dostosowane do konkretnych potrzeb danego państwa członkowskiego. Każdy element może być dostarczony jako samodzielna jednostka lub jako zintegrowany program. W zależności od wybranej opcji ( opcji ) harmonogram programu może wynosić od trzech do osiemnastu miesięcy. 

W zależności od dostępnego finansowania, IMO będzie współpracować z państwem członkowskim w celu  zapewnienia ram, warsztatów eksperckich i wsparcia doradczego. IMO będzie wspierać Nigerię w rozwoju krajowej strategii bezpieczeństwa morskiego, a projekt ma zostać uruchomiony pod koniec 2021 r. i ukończony w ciągu 18 miesięcy. 

źródło: IMO

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POZOSTAŁE ARTYKUŁY