safety.stoczniowy.pl

twoje źródło informacji

Konferencja GenFree: Inicjatywa Trójmorza za 30 lat

W sobotę w Warszawie rozpocznie się dwudniowa, międzynarodowa konferencja „GenFree: Three Seas Generation Freedom” poświęcona perspektywom rozwoju regionu Trójmorza na przestrzeni nadchodzących kilkudziesięciu lat. W wydarzeniu wezmą udział wybitni naukowcy, politycy, dyplomaci, przedstawiciele świata biznesu oraz uznani dziennikarze reprezentujący niemal wszystkie kraje zrzeszone w Inicjatywie Trójmorza.

Inicjatywa Trójmorza jest jednym z największych projektów geopolitycznych w naszej części świata. Obejmuje współpracą 12 państw Unii Europejskiej położonych pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Są wśród nich: Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Słowenia, Chorwacja, Rumunia oraz Bułgaria. Obszar tych państw stanowi 1/3 obszaru UE i mieszka na nim 112 mln ludzi (ponad 20 proc. wszystkich obywateli Wspólnoty). Region ma PKB na poziomie ok. 2 tys. mld euro (niecałe 10 proc. PKB UE). Celem Trójmorza jest zmniejszenie dysproporcji infrastrukturalnych i ekonomicznych wspólnego rynku europejskiego oraz stworzenie regionalnego forum dialogu na tematy istotne dla państw członkowskich, zwłaszcza w zakresie infrastruktury transgranicznej.

„W ostatnich latach to właśnie państwa należące do Inicjatywy Trójmorza zaliczały się do najszybciej rozwijających się państw UE. Ważna jest nie tylko infrastruktura i biznes, ale konieczna jest także współpraca i wymiana wartości kulturowych. Mieszkańcy Trójmorza muszą lepiej się poznać i lepiej się rozumieć i temu właśnie służą takie inicjatywy jak konferencja GenFree. Liczę na to, że przedsięwzięć o takim charakterze będzie coraz więcej zarówno w Polsce, jak i w innych krajach naszego regionu” – mówi premier RP Mateusz Morawiecki, gość specjalny konferencji „GenFree: Three Seas Generation Freedom”.

Głównym tematem konferencji, którą patronatem objął Minister Spraw Zagranicznych jest przyszłość regionu Trójmorza w kontekście cywilizacyjnym, technologicznym i biznesowym. Prelegentami oraz panelistami będą osoby bezpośrednio zaangażowane w budowę Inicjatywy Trójmorza z Polski i z zagranicy oraz uznani międzynarodowi eksperci specjalizujący się w zagadnieniach geopolitycznych. Wydarzenie ma stworzyć przestrzeń do dialogu na temat kierunków rozwoju oraz pogłębienia relacji gospodarczych i politycznych między sygnatariuszami porozumienia z Dubrownika.

Jednak Inicjatywa Trójmorza to nie tylko kwestie ekonomiczne, to również pole do tworzenia silnych więzi opartych na wzajemnej znajomości kultury zrzeszonych państw i poszanowaniu wspólnych wartości. Dlatego podczas konferencji nie zabraknie również rozmów dotyczących tego, w jaki sposób sprawić, by obywatele krajów Trójmorza nie tylko lepiej się rozumieli i nawiązali bliższe relacje, ale również, by zaczęli mieć „apetyt” na smakowanie piękna regionu, poznawanie zabytków, kuchni i dorobku kulturalnego poszczególnych narodów. Mogą temu służyć takie inicjatywy jak wspieranie turystyki, wymiana młodzieży oraz różnego rodzaju akcje promocyjne.

Wśród prelegentów uczestniczących w konferencji znajdą się m.in. Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych i pełnomocnik rządu RP ds. Inicjatywy Trójmorza, Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego i przewodnicząca Rady Nadzorczej Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza, Ian J. Brzeziński, Senior Fellow w Atlantic Council, były zastępca asystenta sekretarza obrony USA ds. Europy i polityki NATO, Velina Tchakarova, dyrektor w Austriackim Instytucie Polityki Europejskiej i Bezpieczeństwa, Madalina Vicari, ekspertka ds. geopolityki energetycznej i geoekonomii oraz dr Solomon Passy, założyciel i prezes Klubu Atlantyckiego Bułgarii, były minister spraw zagranicznych Bułgarii i były przewodniczący Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Konferencja podzielona jest na dwa bloki tematyczne. Pierwszy – będzie skoncentrowany na dyskusji o mocnych stronach państw regionu i dalszych możliwościach, jakie przed nimi widnieją. Nawiązując do tzw. Azjatyckich Tygrysów paneliści spróbują odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu kraje Trójmorza je przypominają i czy mogą uniknąć błędów, które tamte państwa popełniły.

Drugi blok skupia się na możliwych scenariuszach rozwoju Europy Środkowej w kluczowych obszarach, takich jak energetyka, zrównoważony rozwój, zmiany technologiczne i społeczne, w tym cyfryzacja, transport itp.

Tytuł konferencji „Pokolenie Wolności” odnosi się pokolenia urodzonego po 1989 roku, które nigdy nie doświadczyło komunizmu, a którego najstarsi przedstawiciele mają już po trzydziestce. To pokolenie, które stanie się dominującą siłą w środkowoeuropejskiej polityce, biznesie, mediach, będzie decydowało o kształcie regionu Trójmorza w ciągu najbliższego pół wieku.

źródło: PAP MediaRoom

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

Admin

Z sercem na pokładzie

W czwartek (9.06) załoga samolotu transportowo – desantowego M28B z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego wykonała