safety.stoczniowy.pl

twoje źródło informacji

IMSAS – Wspieranie państw członkowskich we wdrażaniu przepisów IMO

IMO przeprowadziła szereg działań szkoleniowych i wspierających w ramach systemu audytu państw członkowskich IMO (IMSAS), który został zakłócony przez pandemię COVID-19. Dla audytorów z państw członkowskich z regionu Azji i Pacyfiku organizowane jest dziewięciodniowe wirtualne szkolenie (15–25 marca). Kurs wyposaża wykwalifikowanych urzędników z państw członkowskich w wiedzę i umiejętności w zakresie audytu, aby pomóc w zapewnieniu, że ramy regulacyjne IMO są powszechnie przyjmowane i wdrażane.  

37 uczestników z 15 państw członkowskich, którzy wzięli udział w kursie, to wyżsi pracownicy administracji morskiej, którzy są lub będą zaangażowani w przygotowanie swoich krajów do poddania się audytowi poprzez przeprowadzanie audytów wewnętrznych i/lub do nominacji w celu włączenia do spisu audytorzy w ramach Programu. Otrzymali dostęp do systemu zarządzania nauką IMO (LMS) na potrzeby kursu blended-learning, opracowanego we współpracy ze Światową Akademią Morską. Wirtualne szkolenie zapewnia uczestnikom doświadczenie zarówno prowadzone przez wykładowcę, jak i online w zakresie audytu z wykorzystaniem Kodeksu IMO Instruments Implementation (III) jako standardu audytu, poprzez serię ćwiczeń e-learningowych. 

W lutym IMO zorganizowało dwa wirtualne spotkania – dla pojedynczych punktów kontaktowych (SPC) oraz dla audytorów w ramach IMSAS, aby przekazać informacje i ułatwić wymianę poglądów na temat mechanizmu audytu zdalnego oraz doświadczeń w przeprowadzaniu audytów zdalnych i hybrydowych. Zdalny audyt został wprowadzony przez Radę IMO na 125. sesji (C 125) w lipcu 2021 r. jako sposób na kontynuację ważnej pracy audytu państw członkowskich podczas pandemii. Cztery zdalne audyty państw członkowskich, z których jeden hybrydowy, zostały zakończone od czasu rozpoczęcia stosowania mechanizmu zdalnego audytu w październiku 2021 r. 
 
Spotkania (15 i 17 lutego 2022 r.) stanowiły platformę do dyskusji o konkretnych rozwiązaniach i wyzwaniach w zdalnym audytowaniu. Obejmowały one niezbędne rozwiązania komunikacyjne, uzyskiwanie dowodów i dostarczanie zapisów cyfrowych przez państwa członkowskie, przeprowadzanie wirtualnych rozmów kontrolnych, transmisję na żywo na świeżym powietrzu oraz powiązane rozwiązania wymagane zarówno od skontrolowanych państw członkowskich, jak i zespołów audytowych. W dwóch spotkaniach wzięło udział 65 SPC i personel pomocniczy z 43 państw członkowskich, które są objęte harmonogramem audytów na lata 2022 i 2023, a także odpowiednio 106 audytorów z listy audytorów prowadzonej w ramach programu. 
 
Wyniki spotkań zostaną wykorzystane do udoskonalenia metodologii zdalnego audytu. Poinformują również Radę IMO na 127. sesji (C 127) w lipcu 2022 r. w sprawie wykorzystania mechanizmu zdalnego audytu przedłożonego przez Sekretariat oraz wniosą wkład w prace Wspólnej Grupy Roboczej ds. Audytu Państw Członkowskich, która może zostać ustanowiona. do C 127. 

źródło: IMO

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

Admin

Dwie akcje ratownicze na Bałtyku

19 i 20 czerwca załogi śmigłowców ratowniczych Mi-14PŁ/R i W-3WARM Anakonda ewakuowały pasażerów wycieczkowca oraz

Admin

Z sercem na pokładzie

W czwartek (9.06) załoga samolotu transportowo – desantowego M28B z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego wykonała