safety.stoczniowy.pl

twoje źródło informacji

Holendrzy tworzą sojusz badawczy na rzecz morskiej energii odnawialnej

Przy wsparciu rządu holenderskiego dziewięć holenderskich instytutów badawczych i placówek testowych połączyło siły, aby przyspieszyć badania nad morską energią odnawialną.

Według konsorcjum konsorcjum NL-MARINERG-i zapewni znaczące wsparcie dla europejskich celów w zakresie morskiej energii odnawialnej i kluczowych priorytetów, takich jak Zielony Ład.

Wsparcie dla konsorcjum przez holenderskie Ministerstwo Gospodarki i Polityki Klimatycznej (EZK) podkreśla ważną rolę badań nad energią odnawialną na morzu w osiąganiu europejskich celów zerowych netto.

NL-MARINERG-i jest częścią europejskiego konsorcjum MARINERG-i, które zostało wybrane jako jeden z jedenastu kluczowych priorytetów europejskiej mapy drogowej badań ESFRI 2021.

Pod przewodnictwem Holenderskiego Centrum Energii Morskiej (DMEC) w skład konsorcjum wchodzą: Deltares, Morski Instytut Badawczy Holandii (MARIN), HZ University of Applied Sciences, Królewski Holenderski Instytut Badań Morskich (NIOZ), TNO, Holenderskie Centrum Lotnicze (NLR) , DNW niemiecko-holenderskie tunele aerodynamiczne, TU Delft i Wageningen University & Research.

Zespół rozpoczyna obecnie fazę przygotowawczą, ustanawiając komponenty prawne, zarządcze, naukowe i biznesowe wymagane do wdrożenia infrastruktury badawczej MARINERG-i.

Wspólnie partnerzy konsorcjum są w stanie zapewnić pełną gamę obiektów do badań, rozwoju i wdrażania morskiej energii odnawialnej, od weryfikacji koncepcji po wdrożenie na pełną skalę do produkcji na otwartym morzu testowym podłączonym do sieci.

Zsuzsi Faragó , specjalista ds. innowacji energetycznych w EZK, powiedział: „ Morska energia odnawialna jest niezbędna dla pomyślnej transformacji energetycznej w Holandii i za granicą. W szczególności przybrzeżna energetyka wiatrowa, która już odgrywa ważną rolę w holenderskim przejściu na dostawy energii o zerowej emisji dwutlenku węgla, a zatem jest naszym priorytetem, jeśli chodzi o infrastrukturę badawczą MARINERG-i Distribute Research Infrastructure.

„W ramach tej zdolności nasze ministerstwo dostrzega potrzebę dedykowanej infrastruktury badawczej w zakresie morskiej energii odnawialnej, aby przyspieszyć badania, rozwój i wdrażanie technologii energii odnawialnej poprzez zapewnienie dostępu do najnowocześniejszych obiektów testowych i wiedzy specjalistycznej w całej Europie”.

Ewa Spiesz , doradca ds. biznesu i innowacji w DMEC, dodała: „Potencjał morskiej energetyki odnawialnej jest duży, ale jeśli ten potencjał ma zostać w pełni wykorzystany, pozostają istotne wyzwania badawczo-rozwojowe.

„Konsorcjum MARINERG-i, w tym jego holenderska część NL-MARINERG-i, obejmuje dużą sieć obiektów testujących energię morską w całej Europie, które łączą siły jako rozproszoną infrastrukturę badawczą.

„Ambią jest dostarczanie znaczących i uznanych na arenie międzynarodowej badań i rozwoju, które wspierają przyspieszanie energetyki morskiej do istotnego elementu europejskiego systemu energetycznego”.

źródło: dutchmarineenergy

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POZOSTAŁE ARTYKUŁY