safety.stoczniowy.pl

twoje źródło informacji

Europejscy armatorzy apelują o fundusze sektorowe w ramach EU ETS

W nowym dokumencie strategicznym europejscy armatorzy poparli utworzenie specjalnego funduszu w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w celu ustabilizowania ceny dwutlenku węgla.

Dokument programowy dotyczący EU ETS ECSA został opublikowany 2 listopada przez stowarzyszenia armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA).

ECSA uważa również, że wszelkie dochody generowane w ramach EU ETS powinny zostać wykorzystane na wsparcie finansowe projektów badawczo-rozwojowych i powinny przyczynić się do zmniejszenia różnicy cen między paliwami czystszymi i konwencjonalnymi.

Wniosek dotyczący EU ETS zawiera odniesienie w motywach 33 i 35 do finansowania dekarbonizacji sektora w ramach funduszu innowacji, w tym poprzez umowy dotyczące emisji dwutlenku węgla na różnicę. W artykułach wniosku nie ma jednak prawnie wiążącego zobowiązania do przeznaczania dochodów dla sektora żeglugi.

„Chociaż naszą pierwszą preferencją jest zawsze międzynarodowa regulacja dotycząca żeglugi na poziomie IMO, sektor ten powinien wnieść swój sprawiedliwy udział w walce z kryzysem klimatycznym również na poziomie UE” – skomentował Claes Berglund , prezes ECSA.

„ECSA opowiada się za utworzeniem specjalnego funduszu w ramach EU ETS w celu ustabilizowania ceny emisji dwutlenku węgla, co jest szczególnie ważne dla wielu MŚP zajmujących się żeglugą. Co ważne, generowane przychody powinny wspierać upowszechnianie czystych paliw”.

Jak wyjaśniono, ECSA popiera właściwe wdrożenie zasady „zanieczyszczający płaci” oraz przenoszenie kosztów EU ETS na podmiot odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych, które mają wpływ na emisje CO2 ze statku.

W związku z tym ECSA z zadowoleniem przyjęła uznanie roli operatora komercyjnego w motywach wniosku dotyczącego EU ETS. Pomimo tego wyraźnego przesłania politycznego, nie wprowadza się żadnych wiążących wymogów, a przeniesienie kosztów pozostawia się urządzeniom rynkowym.

„Zastosowanie zasady „zanieczyszczający płaci” do żeglugi ma kluczowe znaczenie dla podejmowania dalszych działań w zakresie efektywności i dla wprowadzenia czystych paliw w tym sektorze. ECSA popiera to, że operator komercyjny powinien ponosić koszty EU ETS. Prawo powinno nakładać na podmiot odpowiedzialny za decyzje mające wpływ na emisje CO2 ze statku koszty związane z wdrożeniem EU ETS w kontekście porozumienia umownego – powiedział Sotiris Raptis , pełniący obowiązki Sekretarza Generalnego ECSA.

Europejscy armatorzy proponują wprowadzenie prawnie wiążącego wymogu do artykułów wniosku dotyczącego EU ETS. Taki wymóg powinien przewidywać przeniesienie kosztów systemu z przedsiębiorstw żeglugowych na operatorów komercyjnych w kontekście porozumienia umownego.

ECSA reprezentuje 19 krajowych stowarzyszeń armatorów z siedzibą w UE i Norwegii. Europejscy armatorzy kontrolują 39,5% światowej floty handlowej, wnoszą 149 miliardów euro rocznie do PKB UE i zapewniają 2 milionom ludzi karierę zarówno na pokładzie, jak i na lądzie.

źródło: Offshore Energy/Naida Hakirevic Prevljak

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

Admin

Dwie akcje ratownicze na Bałtyku

19 i 20 czerwca załogi śmigłowców ratowniczych Mi-14PŁ/R i W-3WARM Anakonda ewakuowały pasażerów wycieczkowca oraz

Admin

Z sercem na pokładzie

W czwartek (9.06) załoga samolotu transportowo – desantowego M28B z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego wykonała