safety.stoczniowy.pl

twoje źródło informacji

Czysty kadłub statku ogranicza emisję gazów

Utrzymanie kadłubów statków wolnych od cienkiej warstwy szlamu może zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych ze statku nawet o 25 procent, zgodnie ze wstępnymi ustaleniami nowego badania, rozpoczętego podczas COP 26 (4 listopada).  

Wstępne wyniki badań nad wpływem biofoulingu statków na emisje gazów cieplarnianych pokazują, że  warstwa szlamu o grubości 0,5 mm pokrywająca do 50% powierzchni kadłuba może wywołać wzrost emisji GHG w zakresie od 20 do 25%, w zależności od charakterystyki statku, prędkości i innych panujących warunków.  

Biofouling to gromadzenie się mikroorganizmów, roślin, glonów lub małych zwierząt na powierzchniach. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na sprawność wszystkich statków w służbie jest opór generowany przez obszar podwodny. Utrzymanie gładkiego i czystego kadłuba wolnego od bioosadów ma ogromne znaczenie. 

Bardziej surowe warunki biofoulingu mogą prowadzić do wyższych emisji, co pokazuje znaczenie dobrego zarządzania biofoulingiem. Przy lekkiej warstwie niewielkiego wzrostu wapiennego (pąkli lub robaczycy) kontenerowiec o średniej długości może odnotować wzrost emisji gazów cieplarnianych nawet o 55%, w zależności od charakterystyki i prędkości statku. 

Aby zredukować emisje gazów cieplarnianych z przemysłu morskiego, Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) przyjęła szereg prawnie wiążących wskaźników projektowania statków i wskaźników wydajności operacyjnej, które muszą być osiągnięte przez poszczególne statki. Celem jest zapewnienie, aby operatorzy statków rozważyli możliwości poprawy wydajności swoich statków w całym ich cyklu życia.  

Raport wyraźnie pokazuje znaczenie dobrego zarządzania biofoulingiem. Pokazuje, w jaki sposób postrzegany wpływ biofoulingu był prawdopodobnie historycznie niedoceniany przez społeczność żeglugową. 

Raport na temat wstępnych wyników badania nad wpływem biofoulingu statków na emisje gazów cieplarnianych został opublikowany przez Global Industry Alliance (GIA) for Marine Biosafety, grupę wiodących firm, które połączyły siły w celu opracowania rozwiązań i usunięcia barier poprawić zarządzanie bioosadami. GIA działa w ramach projektu GEF-UNDP-IMO GloFouling Partnerships (www.glofouling.imo.org). 

Odkrycia zostały ujawnione podczas oficjalnego hybrydowego wydarzenia towarzyszącego „Zarządzanie biofoulingiem – korzystne rozwiązanie w celu ograniczenia zmian klimatycznych i zachowania bioróżnorodności oceanów” (04 listopada), prowadzonego przez BIMCO, podczas konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP 26).

źródło: IMO

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POZOSTAŁE ARTYKUŁY