safety.stoczniowy.pl

twoje źródło informacji

Bezpieczeństwo morskie na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim

Trwający konflikt zbrojny między Federacją Rosyjską a Ukrainą stanowi poważne i bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa załóg i statków operujących w regionie. IMO nadal ściśle współpracuje ze wszystkimi kluczowymi zainteresowanymi stronami w regionie, aby przyczynić się do wysiłków na rzecz bezpieczeństwa marynarzy i żeglugi. 

Sekretarz generalny IMO Kitack Lim utworzył grupę zadaniową ds. sytuacji nadzwyczajnych w celu koordynowania wysiłków w celu złagodzenia zagrożeń dla bezpieczeństwa żeglugi, portów i marynarzy. Wprowadzono formularz zgłoszenia statku, który upadł. Wytyczne i porady dotyczące bieżącego informowania państw bandery o bieżącej sytuacji są aktualizowane, gdy stają się dostępne.   

Na początku konfliktu na 94 statkach w portach ukraińskich utknęło około 2000 marynarzy. Na dzień 20 kwietnia pozostały 84 statki handlowe z prawie 500 marynarzami na pokładzie, a liczba ta nadal się zmniejsza. Szacuje się, że do tej pory repatriowano 1500 marynarzy, zmniejszono liczbę załóg, wiele statków zatrudniało lokalnych armatorów w celu zastąpienia załogi, a niektóre statki zostały ustawione na zimno, bez załogi na pokładzie. IMO nadal uważnie monitoruje szybko zmieniającą się sytuację, szczególnie w portach Mariupol, Chersoń i Mikołajów, gdzie walki są najcięższe. 

Sekretarz generalny IMO Kitack Lim i Guy Ryder, dyrektor generalny Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), wspólnie napisali do szefów Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (ICRC) i Lekarzy bez Granic (MSF); oraz do Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), aby zażądać podjęcia pilnych działań, w miarę możliwości, w celu pomocy w zaopatrzeniu statków, których to dotyczy, w niezbędne zaopatrzenie potrzebne ich marynarzom. Listy odnotowują, że oprócz niebezpieczeństw wynikających z bombardowania, wielu z tych statków brakuje teraz żywności, paliwa, świeżej wody i innych niezbędnych zapasów. W rezultacie sytuacja marynarzy z wielu krajów staje się coraz bardziej nie do utrzymania, co stanowi poważne zagrożenie dla ich zdrowia i dobrego samopoczucia. 

Zgodnie z wnioskiem Rady IMO na 35. sesji nadzwyczajnej ( C.ES/35 ), Sekretarz Generalny IMO współpracuje z odpowiednimi stronami w celu zainicjowania ustanowienia i wspierania realizacji niebieskiego, bezpiecznego korytarza morskiego na Morzu Czarnym i Morze Azowskie i informowanie państw członkowskich o rozwoju sytuacji. Jednak obecnie utworzenie takiego korytarza jest poważnie utrudnione przez trwające zagrożenia bezpieczeństwa, które ograniczają możliwość wyjścia statków z portów na Ukrainie.  

Sekretariat IMO kontynuuje współpracę z państwami przybrzeżnymi w celu zachęcenia i poprawy regionalnej wymiany informacji i rozpowszechniania informacji dla żeglugi w celu zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi i ochrony żeglugi. 

Jeśli chodzi o pomoc humanitarną dla personelu morskiego, Sekretariat IMO ułatwia rozmowy z ukraińskimi administracjami portowymi, organizacjami charytatywnymi i Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP), aby wspierać pracowników portowych i marynarzy bezpośrednio dotkniętych kryzysem.  

 

Rada (C/ES.35) w dniach 10 i 11 marca uzgodniła zachęcanie do ustanowienia, jako środka tymczasowego i pilnego, niebieskiego bezpiecznego korytarza morskiego, aby umożliwić bezpieczną ewakuację marynarzy i statków z obszarów wysokiego ryzyka i dotkniętych na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim w bezpieczne miejsce w celu ochrony życia marynarzy oraz zapewnienia mobilizacji i żeglugi handlowej statkom zamierzającym korzystać z tego korytarza poprzez unikanie ataków wojskowych oraz ochronę i zabezpieczenie obszaru morskiego. 

Rada w związku z tym, biorąc pod uwagę delikatną sprawę, zaprosiła Sekretarza Generalnego IMO do współpracy z odpowiednimi stronami i podjęcia niezbędnych natychmiastowych działań w celu zainicjowania ustanowienia i wsparcia realizacji niebieskiego bezpiecznego korytarza morskiego na Morzu Czarnym i Azowskim oraz informować państwa członkowskie o rozwoju sytuacji i składać sprawozdania na następną sesję Rady.

Sekretarz Generalny IMO zadeklarował swoje zobowiązanie do podjęcia natychmiastowych działań w celu zrealizowania niebieskiego, bezpiecznego korytarza morskiego przy współpracy odpowiednich stron, w tym państw przybrzeżnych.

źródło: IMO

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

Admin

Dwie akcje ratownicze na Bałtyku

19 i 20 czerwca załogi śmigłowców ratowniczych Mi-14PŁ/R i W-3WARM Anakonda ewakuowały pasażerów wycieczkowca oraz

Admin

Z sercem na pokładzie

W czwartek (9.06) załoga samolotu transportowo – desantowego M28B z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego wykonała